xxxxx

EtusivuTervetuloa

Jo yli 30 vuotta toiminut SOSIOMEDIA OY on yhteiskunnallisiin ja teknologisiin teemoihin erikoistunut mediayritys.

Konsulttiosastomme tuottaa ja välittää artikkeleita, kirjoja, koulutusta, internet-sivustoja, tutkimuksia sekä kehittämishankeita niin Suomessa kuin muualla EU:n alueelle.

Siirtolaisuusutopioiden arkisto ylläpitää suomalaista utopiasiirtolaisuutta käsittelevää utopias.info -sivustoa ja välittää alan kirjallisuutta.

Videoyksikkömme Helsingin Tietovideo on lopetettu ohjelmien levitysmenetelmien muutoksen vuoksi. Sen kautta välitettiin vuosien varrella suomalaisten käyttöön lähes 200 sekä koko väestölle että ammattilaisille suunnattua koulutusvideoa.


**PERUSOPPIKIRJA**
Teuvo Peltoniemi (toim.):
PÄÄASIANA ALKOHOLI
– käyttö, haitat, hoito, politiikka nyt ja 2040. Lundbeck 2013.

237 sivua. 30 euroa

Kirjassa 38 eturivin asiantuntijaa luo realistisen ajantasaisen kokonaiskatsauksen alkoholin ja alkoholiongelmien hoidon roolista. Teoksessa kuvataan, miten alkoholia Suomessa käytetään ja mitä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja siitä seuraa. Päihdehoidon järjestelmät, menetelmät ja käytännöt saavat omat lukunsa. Lopuksi analysoidaan nykyistä alkoholipolitiikkaa ja mietitään tulevaisuutta. Kautta koko kirjan tarjotaan konkreettisia parannusehdotuksia hoidon ja alkoholipolitiikan kehittämiseksi.

Kirja on tarkoitettu päättäjille, päihdetyön, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä lähialojen vaikuttajille ja käytännön työntekijöille, alan opiskelijoille ja tutkijoille. Teos sopii hyvin myös medialle ja alkoholiasioista kiinnostuneelle suurelle yleisölle.

Sosiomedia esitteli tuotteitaan 2016 PÄIHDEPÄIVIEN osanottajille, ja lahjoitti osanottajille erän "Nuorten päihdetyö" -kurssin työkirjoja.Viimeksi päivitetty 13.11.2017.

 
  • •SM 2017