Kirjat


Sosiomedian kirjat

940. PÄÄASIANA ALKOHOLI – käyttö, haitat, hoito, politiikka nyt ja 2040
237 sivua. UUSINTA TIETOA

Kirjassa 38 eturivin asiantuntijaa luo realistisen ajantasaisen kokonaiskatsauksen alkoholin ja alkoholiongelmien hoidon roolista. Teoksessa kuvataan, miten alkoholia Suomessa käytetään ja mitä terveydellisiä ja sosiaalisia haittoja siitä seuraa. Päihdehoidon järjestelmät, menetelmät ja käytännöt saavat omat lukunsa. Lopuksi analysoidaan nykyistä alkoholipolitiikkaa ja mietitään tulevaisuutta. Kautta koko kirjan tarjotaan konkreettisia parannusehdotuksia hoidon ja alkoholipolitiikan kehittämiseksi.
Kirja on tarkoitettu päättäjille, päihdetyön, terveydenhuollon ja sosiaalitoimen sekä lähialojen vaikuttajille ja käytännön työntekijöille, alan opiskelijoille ja tutkijoille. Teos sopii hyvin myös medialle ja alkoholiasioista kiinnostuneelle suurelle yleisölle
Hinnasto/tilaus

901. TERASSILTA TIPUTUKSEEN - puheenvuoroja päihteistä
192 sivua. TARJOUS

Kirja pohtii päihteiden käyttöä, päihdepolitiikkaa, riippuvuuksien laajentumista ja päihdetyön uusia keinoja. Patenttilääkkeitä ei ehdoteta eikä moralisoida, vaan tehdään realistisia muutosehdotuksia uuden tiedon pohjalta. Arvomaailmana on ihmisten auttamiseen heidän omilla ehdoillaan. Teos perustuu Tiimi-lehden kirjoituksiin. Laaja valokuvaliite.
Hinnasto/tilaus

909. KOHTI PAREMPAA MAAILMAA
240 sivua.

Jännittävä tarina suomalaisten ihannesiirtokunnista ja vaihtoehtoyhteisöistä eri vuosisatoina eri maanosissa. Sointula, Uusi Jerusalem, Colonia Finlandesa, Penedo ovat suomalaishistoriaa, josta harvat tietävät. Teuvo Peltoniemen teoksessa on runsaasti valokuvia. Upea lahjakirja.
Hinnasto/tilaus


925. NUORTEN PÄIHDEONGELMIEN KOHTAAMINEN
100 sivua.

Työkirjan ensimmäinen osa käsittelee nuoruuden kehitystä ja toinen päihdeongelmien varhaista tunnistamista. Kirja analysoi työntekijän roolia ja asenteita, ja opettaa ongelmien tunnistamista, työtapoja ja hoitoonohjausta. Teos soveltuu sekä yksinopiskeluun että kursseille.
Hinnasto/tilaus


928. NUORTEN PÄIHDEONGELMIEN ARVIOINTI JA HOITO
128 sivua.

Nuorten päihdetyö -kurssin toinen työkirja opettaa nuorten alkoholi- ja huumeongelmien arviointia, hoitoa ja muita interventiotapoja. Työkirjaan sisältyy lukuisia asiakkaiden haastattelu- ja arviointilomakkeita.
Hinnasto/tilaus


930. KAHTA MIELTÄ KANNABIKSESTA
84 sivua.

Virkistävä ja asiallinen keskustelu kannabiksen laillistamisesta. Kysymys kannabiksen mahdollisesta erityisluonteesta on huumepolitiikan tärkeimpiä vedenjakajia. Toinen kirjoittaja vastaan, toinen puolesta.
Hinnasto/tilaus

 

 

 

 
  • • Copyright © SM JP/TP 2017