Alkuun
 | Homepage | Framsida | Frontseite

Hemsida | Artikkel om finnarnas emigrantutopier | Utställning om finnarnas emigrantutopier | Links on Utopian Emigration

 
Mot en bättre värld - utställning om finnarnas emigrantutopier

 

Produktion: Kristliga kulturförbundet

Planering: Teuvo Peltoniemi

Material: Privatsamlingar och Arkivet för finska utopiemigration

Utställningens grafiska design: Börje Rajalin

Arrangör: Seppo Koistinen, Kristliga kulturförbundet

Broschyrens layout: Markku Bussman

Översättare: Larissa Aleksandrovskoi, Gillian Häkli, Horst Gripentrog, Ingalill Österberg

 
Ekonomiska bidrag: A-klinikstiftelsen, Alko (USA), Finland-Samfundet, Finland-Amerika Föreningarnas Förbund, Finlandshuset (Stockholm), Finlands sjömanskyrka, Finnair, Migrationsinstitutet, Otava, Sampo, Sosiomedia, Sverigefinska riksförbundet, Undervisningsministeriet, Utrikesministeriet

Vi tackar dem som understött oss och de privatpersoner och samfund som har överlåtit material.

Kristillisen kulttuuriliiton
 lintulogo Seppo Koistinen.jpg

Mera info (reservation av utställningen): www.kristillinenkulttuuriliitto.fi
E-mail: Seppo Koistinen


Sosiomedian pöllölogo Teuvo Peltoniemi.jpg

Mera info (temainnehållet, beställning av boken och videon): www.sosiomedia.fi
E-mail: Teuvo Peltoniemi
 

Uodated Feb 7, 2006